Македонија Новости Топ Вести

ОД 1 ЈУЛИ ЗАБРАНЕТИ СЕ И ОКСО-БИОРАЗГРАДЛИВИТЕ ПЛАСТИЧНИ ЌЕСИ

Во употреба остануваат пластичните ќеси  за носење текстил, книги, канцелариски материјал, техничка стока, лекови и помошни медицински производи, садови за домаќинство, сите видови на обувки, детски играчки, спортска опрема и слична стока, како и ќесите за носење на ѓубре.

Од 1 јули целосно се забранува продавањето на пластични ќеси и оксо-биоразградливи ќеси за носење на стоки. Оваа обврска за трговците е утврдена со Закон за управување со пакување и отпад од пакување од 2021 година.

Тоа значи дека од  1 јули задолжително е да  се пласираат ќеси кои се изработени од материјал кој може да се разгради како и секој органски материјал од вода, јаглерод диоксид и биомаса односно изработен според стандардот МКС EN ISO 17556: 2020.

Од овој датум престанува употребата на на  оксо-биоразградливи ќеси (стандард МКС 1009) кои беа задолжителни од 2013 година.

Ќеси за носење на стоки се ќеси над 15 микрони наменети за носење на производи и стоки за лична потрошувачка кои се набавуваат во продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши трговија на мало.

Во употреба остануваат пластичните ќеси  за носење текстил, книги, канцелариски материјал, техничка стока, лекови и помошни медицински производи, садови за домаќинство, сите видови на обувки, детски играчки, спортска опрема и слична стока.

Ќесите за ѓубре не претставуваат ќеси за носење на стоки и не се опфатени со овие мерки.

LEAVE A RESPONSE

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *